RailScan

A mérés elve

A RailScan készülék működése mágneses Barkhausen-zaj mérés elvén alapul. A RailScan a mért felületet hossz- és keresztirányban is átmágnesezve kapott Barkhausen-zajból egy mágneses jellemzőt határoz meg.
 

A RailScan készülék sínen tolható kézikocsiból, a kocsira rászerelhető központi műszeregységből és mérőfejből áll. A műszeregység fóliatasztatúrás, számítógépvezérelt mérőelektronikát tartalmaz. A készülék áramellátását külső akkumulátor biztosítja.
A mérőfej két pofából áll, melyeket rugó ellenében lehet méréskor a sín nyakára rászorítani. A mérőfej a sín típusának megfelelően van kialakítva. A sín hőmérséklete a mérőfejhez kapcsolt kis hőtehetetlenségű sínhőmérővel mérhető.

RailScan készülék alkalmazása

A RailScan készülék alkalmazási területe igen széles a hézagnélküli vágányok állapotellenőrzésében és az építési, fenntartási munkák ellenőrzésében. A készülékkel gazdaságosan lehet hosszú szakaszokat kellő sűrűséggel vizsgálni, s mivel pontossága is megfelelő, így a hézagnélküli vágányok semleges hőmérsékletére vonatkozó kutatásokban is alkalmazhatónak bizonyult.
A hézagnélküli vágányok semleges hőmérsékletének megbízható ismerete a vasút biztonságos üzemeltetésének egyik fontos kérdése. A semleges hőmérséklet sokféle ok miatt, mint sínvándorlás, a vágány süppedése, sugárirányú mozgása és vágányfenntartás hatása miatt nem marad fektetéskori értéken.
A hézagnélküli vágány hosszerőinek ingadozása a szabálytalan sínhőmérsékletek, a nem kielégítő meghúzás (sínleerősítés), vagy különleges vágányszerkezetek, mint a hidaké, vagy a kitérők miatt lép fel. Fontos, hogy az erő eloszlását értékelni tudjuk és a legnagyobb sínerőt ellenőrizhessük, hogy a kivetődési hajlamot, illetve a túlzott húzófeszültségeket csökkentsük.
Ezekhez a feladatokhoz megodást jelenthet a RailScan készülék. Alkalmazása ugyan a vizsgálandó síntipushoz való kalibrálását igényli, ám azt követően roncsolásmentesen és így gazdaságosan lehet a semleges hőmérsékletet vele meghatározni.


Dokumentumok


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

A műszerrel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a felelős kollégánkhoz:

Krupánszki Zsolt

Tel: +36-1/371-22-97; Fax: +36-1/371-22-92

Lépjen velünk kapcsolatba!