NANOTECHNOLÓGIA

Projekt címe:
NANOTECHNOLÓGIA (konzorcium, 8. tag)

Projekt kezdés – befejezés:
2001.07.01 - 2004.01.31.

Azonosítószám: 
3/0064/2001.

Támogató szervezet:
Oktatási Minisztérium

Közreműködő szervezet:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Rövid leírás:
A projektben a konzorcium tagjainak feladata volt a nanoszkopikus optikai szűrők, osztók, nemlineáris eszközök kifejlesztése a lézeroptika, az információ-feldolgozás céljaira, a szükséges segédtechnikák, pl. holografikus, ablációs megmunkálások, lézercsipeszes „nanoprotyping”-jellegű alakítás kifejlesztése, a mágneses szerkezetek terén, új típusú nanomágneses (pl. Fe-alapú nanokristályos-amorf, illetve Co-bázisú amorf) anyagok optimálása és bevezetése elektrotechnikai alkalmazásokba. Nanorétegek minőségellenőrzése terén megvalósult a megkövetelt felbontást adó optikai méréstechnika eszközei, egy szabadalommal védett, ionsugaras eszköz az elektronmikroszkópos metszetkészítésre, valamint pásztázószondás módszereket felhasználó mechanikai eszközök előállítása és piacra vitele (a Technoorg-Linda gyártása és exportja alapján az első referencia helyek a Berkeley Lab., IBM, Samsung). Cégünk feladata egy elektromos, ill. mágneses elvű, „nanoskálájú” szerkezetalakulást követő berendezések kifejlesztése és tesztelése volt, elsősorban a vasúti sínek felszínének, síndiagnosztikai mérővonatból történő, nagysebességű ellenőrzésére.

A projektet kidolgozó konzorcium tagjai: 

  1. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet (konzorciumvezető)
  2. MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet
  3. Szegedi Tudományegyetem (Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
  4. Pécsi Tudományegyetem (TTK, Fizikai Intézet)
  5. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet (Plazmafizikai Főosztály)
  6. MTA Szegedi Biológiai Központ (Biofizikai Intézet)
  7. Debreceni Egyetem (TTK, Szilárdtest Fizikai Tanszék)
  8. Metalelektro Kft.
  9. Magnetec Ungarn Kft.
  10. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (TTK, Fizika Tanszék) 

  Hullámos kopást mérő rendszer felépítése

A mérővonat aljára szerelt, leengedhető mérő keret             A mérővonaton működő mérőprogram