Logimarker

Projekt címe:
Fém tárgyakba lézerrel írt logisztikai kódok elektromágneses elvű kiolvasási rendszere (konzorcium, vezető)

Projekt kezdés – befejezés:
2005.02.28 - 2007.12.15.

Azonosítószám:
GVOP-3.1.1.-2004-05-0452/3.0

Támogató szervezet:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Közreműködő szervezet:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Rövid leírás:
A cél olyan új eljárást kifejlesztése és a gyakorlati alkalmazás kidolgozása, amely a fémből készült tárgyak, berendezések egyes elemeinek időtálló azonosítását teszi lehetővé, a közismert vonalkód analógiájára. A kódok létrehozása lézersugárral, kiolvasása, pedig elektromágneses elvű módszerrel valósul meg. Így vizuálisan nem feltétlen látható jelölések is használhatók. A módszer előnyösen alkalmazható, elsősorban a járműiparban és a szállítmányozásban, de az ipar egyéb területein is. A megoldandó fő feladat a beírás és kiolvasás szinkronizálása, valamint a jelölés és kiolvasás együttes optimalizálása. Megvizsgáljuk a lézeres jelöléstechnológia anyagszerkezeti alapjait, kidolgozzuk a megfelelő kiolvasási módszert. A mérőfej fejlesztését matematikai modellezéssel is segítjük. A K+F program végeredménye üzemi körülmények között működő jelölő és kiolvasó berendezés tervezése és megépítése, a tapasztalatok feldolgozása és kiértékelése, logisztikai rendszerekbe illesztése.
A projektet kidolgozó konzorcium tagjai:

  1. Metalelektro Kft. (konzorciumvezető)

  2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    - Járműgyártás és –javítás Tanszék (BME JJT)
    - Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék (BME SzHVT)

  3. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

A kézi mérőfej kialakítása              A kézi mérőfej csatlakozója

 A mérés-adatgyűjtő szoftver kezelőfelülete

A Kelenföldi Pályaudvar 3. vágányának bejárati jelzőjénél elhelyezett jelölés kiolvasási vizsgálata

A Logimarkert bemutató rövidfilm kezdőkockája