LIMBMON

                                      

Projekt címe:
Alsóvégtag részleges terhelést betanító és ellenőrző gyógyászati segédeszköz és rendszer fejlesztése

Projekt kezdés – befejezés:
2011. 01. 01 – 2013. 05.31.

Azonosítószám:
GOP-1.1.1-09/1-2010-0183

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) http://www.nfu.hu/

Közreműködő szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. MAG Zrt) http://magzrt.hu/

Rövid leírás:
Az ortopédiai gyakorlatban a sikeres gyógykezelés (műtét, gipszrögzítés, stb.) után a rehabilitációs időszakban nagyon fontos a betegek tájékoztatása arról, hogy milyen terheléssel és fokozatokban haladhat a sérült végtag a korábbi, megszokott, egészséges funkciójának visszaállítása felé. Ezért fontos a kapott utasítások betartásának a beteg felé történő ismétlődő tudatosítása és az orvos általi rendszeres ellenőrzés. Ehhez nyújt segítséget projektünk során kifejleszteni kívánt termékcsalád megfelelő elemének használata. A kifejlesztendő alsóvégtag részleges terhelést betanító és ellenőrző gyógyászati segédeszköz és rendszer (fantázianév: LIMBMON) olyan orvosi segédeszköz, mely a jelenleg kapható, bonyolultan kezelhető, csak minimális visszajelzést adó berendezések helyett több funkciós, a nemzetközi piacon is versenyképes termékcsalád. Az eszközök ellenőrzik és tanítják a beteget a sérült alsóvégtag gyógyulásához szükséges és elégséges terhelési szint létrehozására. Így csökkenthető a károsodás veszélye és vitás esetekben bizonyítható, hogy történt-e az előírttól eltérő terhelés (túlterhelés) a rehabilitációs tréning során. A fejlettebb változatokat adatrögzítővel is felszereljük. Ennek adatait letöltve az orvos, a gyógytornász követheti a végtag terhelésének időbeli lefolyását az otthoni használat során. A termékek fő funkciója az alsóvégtag terhelésének jelzése, a terhelés időbeli lefolyásának rögzítése. Egy ilyen eszköz egyszerre teremti meg a beteg számára a biztonságban gyógyulás, az orvos számára a biztonságos gyógyítás lehetőségét.
A projekt és K+F tevékenységünk alapját egy szellemi termék képezi, melynek megvásárlása ezért az első feladat. Csak ennek birtokában tudjuk teljes jogi és szakmai biztonsággal végezni munkánkat. Ezután aktualizáljuk a munka kezdő dátumának megfelelően a műszaki és orvosi ismereteinket. A felhasználói és alkalmazási körök áttekintése alapján következik a szenzormegoldások, az energiaellátás és az adatátviteli módok kidolgozása. Párhuzamosan történik a programozói és a szerverépítői munka. A következő lépés az első integrált eszközváltozatok (deszkamodellek) elkészítése az első klinikai vizsgálatokhoz. A vizsgálatokat a projektelőkészítés kapcsán megkeresett klinikák segítségével végezzük el, akik a mellékelt szándéknyilatkozataikban fejezték ki segítő-közreműködő szándékukat, fejlesztői munkánkban. A tapasztalatokat bedolgozzuk a modellekbe és ismételt teszteket végzünk velük. A következő fázis, a programkódok, alkatrészek, elektronikai elemek és egységek tervbe foglalása, cégünk minőségirányítási rendszerébe illeszkedően. A dokumentumok alapján legyártjuk a mintapéldányokat a második klinikai tesztekhez, a rendszerelemek együttes teszteléséhez. A tapasztalatok folyamatos gyűjtése és visszacsatolása a fejlesztésbe és a szükség szerinti finomítások és áttervezések, kiterjednek a hardverelemek mellett a programok és program-kiegészítők pontosítására, módosítására is. Ebben a feladatban kerülnek kidolgozásra a segédeszköz segítségével kivitelezhető gyógyítási technikák és módok.
A tervek, programok véglegesítése és 1-1 db prototípus, 1-1 verziójának elkészítése után, ellenőrző méréseket végzünk. A projekt zárása után első lépés, hogy a prototípusokból piaci termékek készüljenek rövid időn belül. Ennek a feladatnak a kidolgozásakor intenzív marketing munkát kell végeznünk.

2011. 06. 28. projektnyitó – sajtótájékoztató

      2011. 06. 28. projektnyitó – sajtótájékoztató