EUREKA

Projekt címe:
Szerkezetek és a kifáradás on-line ellenőrzése (konzorcium, 2. tag)

Projekt kezdés – befejezés:
2011. 09. 01 – 2013. 08.31.

Azonosítószám:
EUREKA_HU_08-1-2010-0021

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) http://www.nfu.hu/

Közreműködő szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. MAG Zrt) http://magzrt.hu/

Rövid leírás:

A projekt célja, magas hőmérsékleten üzemelő berendezések on-line megfigyelése. Az energetikai, vegyi és petrolkémiai üzemekben nagyszámú berendezés üzemel magas hőmérsékleten. Ezen komponensek és szerkezetek működésük során számos öregedési és degradációs mechanizmusnak vannak kitéve, úgymint kúszás, termikus ridegedés és magas hőmérsékleten bekövetkező hidrogénes elridegedés. Az üzemelés számos magas kockázati tényezőt hordozhat magában, pl. az anyag ismeretlen állapota és a kifáradás súlyos következményei. Az anyag kifáradásának megelőzésére elengedhetetlen a speciális, erre a célra kifejlesztett monitoring technika alkalmazása, mellyel lehetségessé válik az üzemelő komponens kritikus állapotának meghatározása.
Ennek a projektnek célja egy, a fent nevezett, a szerkezet kritikus helyeinek elmozdulás mérésére alkalmas on-line és helyszíni, integrált hardver és szoftver mérőeszköz kifejlesztése, mely a kifáradásból és rossz tervezésből adódó meghibásodások megelőzésére szolgál. 

A projektet kidolgozó konzorcium tagjai:

  1. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (konzorciumvezető)
  2. METALELEKTRO MÉRÉSTECHNIKA Kft.