Élettartam meghatározás

Projekt címe:
Erőművi szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása (konzorcium, 5. tag)

Projekt kezdés – befejezés:
2002.01.01 - 2005.12.01.

Azonosítószám:
NKFP-3A/0054/2002.

Támogató szervezet:
Oktatási Minisztérium

Közreműködő szervezet:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Rövid leírás:
A berendezések szerkezeteinek élettartama alapvetően befolyásolja a berendezések felhasználhatóságát. A hosszabb élettartam, általában nemcsak gazdaságossági, hanem környezeti szempontokból is kedvezőbb, mivel a berendezések leszerelésekor az egységnyi termelésre eső hulladék is kevesebb. Az élettartam pontos meghatározása jelentős gazdasági érdeke a nagy értékű berendezések üzemeltetőinek. Az atomerőműveknél alapvető szerepe van a reaktortartályoknak, mert a biztonság szempontjából a legfontosabb berendezések. Megfelelő intézkedésekkel biztonságos élettartamuk igen hosszú időre is kitolható, így az egész szerkezet élettartamát technikailag nem limitálják, de ehhez megfelelő kutatási eredmények szükségesek, amelyek megalapozzák az élettartam gazdálkodást. Kutatásaink a különböző berendezések anyagának ridegedéssel kapcsolatos élettartam csökkenésének megismerésére irányulnak. A szerkezeti anyagok ridegedésének okai minden esetben a környezeti hatások. A károsodási mechanizmusok között jellegzetes a sugárkárosodás, a korrózió, a kis és nagy ciklusú fáradás, valamint az egyes elemek diffúziós mechanizmusok által kontrollált vagy általános dúsulása.
Az élettartam menedzselés ipari feladat, amelynek a kutatás adja a hátterét. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása azonban megköveteli, hogy az eredmények olyan guide-okban jelenjenek meg, amelyek a felhasználók és az engedélyező hatóságok is hasznosítani tudnak. A projekt célja egy irányelv kidolgozása, amely az élettartam menedzselés műszaki hátterét és a legújabb kutatási eredmények alkalmazási módszereit foglalja össze.

A projektet kidolgozó konzorcium tagjai:

  1. KFKI Atomenergia Kutatóintézet (konzorciumvezető)
  2. Paksi Atomerőmű Rt.
  3. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
  4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék)
  5. METALELEKTRO Kft.
  6. ERBE Energetikai Mérnökiroda Kft.
  7. Európai Unió Közös Energetikai Kutatóintézete, JRC Institute for Energy Petten
  8. Kutatóközpont Rossendorf, Forshungzentrum Rossendorf 

 Ipari PC-vel egybeépített MBN műszer         A fenti műszer képernyőjén látható mérőprogram mérés közbenFárasztó mintákhoz kifejlesztett MBN vizsgálófej. Középen a rugalmas felfüggesztésű detektor látható.