VINTEST

Számítógéppel támogatott roncsolásmentes eljárás és műszer gépjárművek azonosítási számának (alvázszám) és karosszériájának vizsgálatához
 

A készülékkel mágneses elvű mérések végezhetők a gépjárműgyártásban leginkább alkalmazott acéllemez karosszérián. A mérésekkel vizsgálni lehet a lemez feszültségállapotát, mikrostruktúráját, mérhető a bevonat (festék) vastagsága.A gépjármű azonosító szám egyes karaktereinek manipulálása, hegesztése, képlékeny alakítása maradó változásokat okoz a szövetszerkezetben és a feszültségállapotban. Az alvázszámon és annak környezetében végzett VINTEST mérésekből egyértelműen kiderül, hogy történt-e beavatkozás, vagy gyári állapotú a vizsgált lemez.

 

* Barkhausen-zaj


Barkhausen 1917-ben fedezte fel, hogy a transzformátor szekunder tekercsben nagyfrekvenciás zajok keletkeznek, kimutatta, hogy a zaj függ a transzformátor anyagától.

Gerlach és Lertes 1921-ben publikálják vizsgálatukat, melyben megállapítják, hogy a zaj függ a mechanikai feszültségtől.

 

 

 

A Barkhausen-zaj a felületre helyezett detektortekercsben a mágneses hiszterézisgörbe felvételénél keletkezik azáltal, hogy a mágneses tér változása során a felmágneseződés ténylegesen nem folyamatosan, hanem sok apró, diszkrét ugrással megy végbe. Az egyes ugrások amplitúdóját, sűrűségét, a mágnesező tér nagyságától való függését (Barkhausen-zaj spektruma) a ferromágneses anyag mikrostruktúrája és az adott anyagtérfogatban levő mechanikai feszültség determinálja. Ha a vizsgálandó anyag mikrostruktúrája ismert, tehát azonos összetételű anyagból kötött technológiával készültek, a Barkhausen-zaj változásai mechanikai feszültség eloszlásra utalnak. A húzó feszültség irányában nő az MBN, a nyomó feszültség irányában pedig csökken.

 


A műszerrel és a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a műszerért felelős kollégánkhoz

Hüse András

Tel: +36-1/371-22-96

Fax: +36-1/371-22-92
E-mail: husea@metalelektro.hu