Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges iratokról, nyilatkozatokról.

 

  • személyazonosságát igazoló okirat
  • a jármű jogszerű birtoklását igazoló irat
  • a vizsgálandó jármű okmányai
  • az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény
  • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat
  • külföldről származó használt jármű esetén nyilatkozat arról a tényről, hogy a jármű származásának ellenőrzése megtörtént-e
  • tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassú járműnyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (kivéve külföldről származás esetén)
  • A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hatósági határozat kézbesítését postai úton, vagy az okmányirodán keresztül kéri