Mikor lehet eredetiségvizsgálat nélkül is nyilvántartásba venni a járművet?


Ha a nyilvántartásba vétel:

  • jogalapja öröklés
  • jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja
  • jogalapja a közös tulajdon megszűnése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonos korábban a jármű tulajdonosa volt
  • a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi
  • jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közti tulajdonjog változása,
  • jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közti használt jármű adásvétele, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést
  • muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése