Festékréteg vizsgáló

Projekt/Tender címe: 

Festékréteg-összetétel vizsgáló műszer gépjárművek azonosítási eljáráshoz

Tervezett kezdés – befejezés:

2009.02.01 - 2010.09.30.

Azonosítószám:

KMOP-1.1.4-08/1-2008-0059

Kedvezményezett szervezet:

METALELEKTRO Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1119 Budapest, Major utca 67. http://www.metalelektro.hu/eredetvizsga/

Támogató/kiíró szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. http://www.nfu.hu/

Irányító Hatoság:

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága /NFÜ keretében működő/

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. http://www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt

1139 Budapest Váci út 83., Center Point 2. irodaház http://magzrt.hu/

Rövid leírás:

A projekt célja, hogy egy találmány hasznosítási jogának megvásárlásával cégünk a gépjármű-azonosításban szerzett 15 éves ismerete, gyakorlata, hazai és külföldi kapcsolatrendszere, műszaki fejlesztői háttere alapján kifejlesszen egy gépjármű azonosítás (hatósági) eljárásában alkalmazható festékréteg vizsgáló műszert, vezérlő és adatrögzítő programmal. A projekt célja tehát egy műszer és a hozzá tartozó szoftver együttese, mely alkalmas a fémfelületekre felvitt festékrétegek feltárására, képi dokumentálására, és a rétegek elemzésére.

A fejlesztés egyes céljai, hogy a műszer alkalmas legyen a gépjármű alvázszámának környezetében és a karosszéria más területein

- kisméretű metszetet készíteni a bevonatrendszerben,
- a keletkezett metszetről szín és mérethelyes felvételt készíteni,
- a metszetekről készített képeket lehessen összehasonlítani,
- az összehasonlítás során a metszetről a rétegekre, a festékre (bevonatra) vonatkozó fizikai jellemzők legyenek mérhetők,
- a képek és mérési eredmények adatbázisba szervezhetők,
- a készülékhez ellenőrző test és kalibrációs eljárás kerül kidolgozásra.

A projekt megvalósítása során a metszetkészítés, a metszetre való ráállás a mikroszkóppal, a színhelyes felvétel biztosítása egy-egy megoldandó műszaki feladat. A szubjektivitást a metszetről készített képen a rétegekre jellemző fizikai tulajdonságok mérése zárja ki: a geometriai adatok, a festék mechanikai tulajdonsága, (pl.: a metszet görbe egyenetlenségeiből meghatározva) a szín RGB adatai, a metálfényezésben a szemcsék geometriai jellemzőinek és eloszlásuknak a meghatározása; mindezek kutatást, kísérleti fejlesztést és szoftverfejlesztés igényelnek. A hatósági eljárásban való alkalmazás nélkülözhetetlen feltétele az eszköz kalibrálhatósága: kidolgozásra kerül a kalibráló folyamat és a szükséges segédeszközök megtervezésre és legyártásra kerülnek.

Az így kialakított berendezés a gépjármű vizsgálatánál alkalmas arra, hogy a jármű különböző részein metszeteket készítve a vizsgáló szakember meghatározza, hogy az alkalmazás közvetlen közelében a festékrétegződés ugyanaz-e, mint a karosszéria más pontján; ha nem, akkor a manipuláció gyanúját megalapozza, majd adatbázisból következtessen az eredeti járműre.
A berendezés a gépjárműlopások visszaszorítására hozott intézkedések eszköztárába kerülhet; részévé válhat azon országokban, ahol már van eredetiségvizsgálat. Részévé válhat számos hatóság szakembereinek munkájában. Megismertetéséhez szakmai szerveződésen keresztül, DM marketinget, termékbemutatókat és szakmai rendezvényeken való megjelenést tervezünk.